Cystic fibrosis toegevoegd aan hielprikscreening

Pasgeborenen worden vanaf 1 mei via de bekende hielprik voortaan ook getest op cystic fibrosis (taaislijmziekte of CF). De verwachting is dat jaarlijks gemiddeld 30 kinderen met cystic fibrosis worden opgespoord.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM heeft deze aanpassing in samenwerking met kinderlongartsen, klinisch genetische centra, de patiëntenorganisatie NCFS en screeningslaboratria doorgevoerd.

Vroege opsporing en behandeling van cystic fibrosis kan helpen om gezondsheidsproblemen te voorkomen of te verminderen. Dit is belangrijk omdat infecties van de longen al in de eerste levensmaanden kunnen optreden.

Bijscholing

De maatregel volgt nadat minister Edith Schippers van VWS eind vorig jaar het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 overnam om de screening op cystic fibrosis toe te voegen aan de hielprik. De afgelopen maanden zijn betrokken professionals bijgeschoold en zijn voorlichtingsmaterialen aangepast.

Cystic fibrosis is een erfelijke aandoening waarbij op diverse plaatsen in het lichaam dikker en taaier slijm wordt gemaakt dan normaal. Dit dikke en taaie slijm zorgt voor problemen in de luchtwegen en in het maagdarmkanaal wat kan leiden tot ernstige longinfecties en voedingsstoornissen.

Voorkomen

Vroege opsporing en behandeling kan helpen om deze problemen te voorkomen of te verminderen. Infecties van de longen treden vaak al op in de eerste levensmaanden. Als beide ouders drager zijn (dat wil zeggen dat zij één mutatie hebben, maar geen ziekteverschijnselen) dan is bij elke zwangerschap de kans dat het kind cystic fibrosis heeft één op vier.

baby huilt

Op May 2, 2011